Så arbetar vi

Vi är fyra pedagoger som alla har lång erfarenhet i barnomsorgen, och vi valde att öppna en egen förskola för att vi ville ha:

– små barngrupper
– lekfyllt lärande med mycket glädje och bus
– rymliga lokaler
– familjär stämning
– kortare beslutsväg vid inköp och personalfrågor

Vi vill känna att vi hinner se och ge alla barn tid varje dag och kunna vara spontana i vårt arbetssätt med till exempel utflykter och aktiviteter.

Vi arbetar utifrån Läroplan för förskolan Lpfö 18, barnkonventionen och de mål och riktlinjer som finns för barnomsorgen i Sundsvalls kommun.

 Vi försöker i största möjliga mån ha semesterstängt veckorna 29-31 varje sommar.

Vi har två planeringsdagar/termin.

Öppettider: vardagar 6:30-17:00.

Sekretess

All personal som arbetar på förskolan har tystnadsplikt enligt sekretesslagen.

Vi behandlar alla personuppgifter enligt GDPR lagen.

Vikarier och tillfällig personal

Eftersom vi är en liten förskola är det även väldigt liten omsättning av vikarier.
Vi anlitar dessutom i första hand vikarier som känner barnen och vet hur verksamheten fungerar. Allt för att rutiner och vardag ska upplevas så vanlig som möjligt när någon pedagog är borta. All personal som anställs på Stormlyktan måste uppvisa enligt lag ett oklanderligt utdrag ur brottsregistret.

Varmt välkommen att besöka oss!